Raporti gjashtëmujor i Konsultimit Publik 2023 për Ministrinë e Punëve të Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 25.07.2023

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022_Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 02.02.2023

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2022_Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 25.07.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Evropës dhe Punëve të Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti i Konsultimit Publik_6M I 2021_Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 13.07.2021

Raporti vjetor i 2020 për procesin e konsultimit publik të realizuar nga Plani Kombetar i Integrimit

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 03.03.2021