Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Draft-Pyetësori “Për Censin e Popullsisë dhe Banesave, 2020

Instat

|

Postuar më: 27.07.2018

|

Data e Mbylljes: 16.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1943

Draft-ligji “Për Censin e Popullsisë dhe Banesave, 2020

Instat

|

Postuar më: 27.07.2018

|

Data e Mbylljes: 16.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2161