Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PROJEKT STRATEGJIA KOMBËTARE PËR DIASPORËN DHE PLANI I VEPRIMIT, 2021–2025

Agjencia Kombëtare e Diasporës

|

Postuar më: 30.10.2019

|

Data e Mbylljes: 30.11.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3034