Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Plani Vjetor i Konsultimit Publik per vitin 2023

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 21.02.2023

|

Data e Mbylljes: 21.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 480

Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 12.06.2020

|

Data e Mbylljes: 10.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1265

Projektligj per prokurimin publik

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 24.12.2019

|

Data e Mbylljes: 31.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2921