Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Konsultim i Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2020-2025

Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

|

Postuar më: 30.12.2019

|

Data e Mbylljes: 31.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2609