Raporte 2021

Raport gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 13.07.2021

Raport gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 13.07.2021

Raport gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Brendshme

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 15.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Kulturës

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti gjashte-mujor i Konsultimit Publik për Ministrinë e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 16.07.2021

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Evropës dhe Punëve të Jashtme.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 15.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 16.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 17.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Kulturës

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 17.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Arsimit

Ministria e Arsimit

|

Postuar më: 17.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 21.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Brendshme

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 21.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 22.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2021 për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.02.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 për Ministrinë e Brendshme

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 24.03.2022

Raporti Vjetor i Konsultimit Publik 2022 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 19.04.2022