Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Kontakt

  • Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II" Numër 3, Kati 2
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel:
  • Adresa web: http://asig.gov.al/