Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore.

Kontakt

  • Adresa:
  • Qyteti:
  • Tel:
  • Adresa web: http://www.ambu.gov.al/