Projektligji për " Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9616 , datë 27.09.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë” "

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 20.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Projektligji për " Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9616 , datë 27.09.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë” 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.