Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019

|

Data e Mbylljes: 08.04.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.