Projektvendim për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019 – 2025

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 18.11.2019

|

Data e Mbylljes: 16.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Projektvendim për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019-2025

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.