Projektligj për disa shtesa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.35/2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to "

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 19.11.2019

|

Data e Mbylljes: 17.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Projektligj për disa shtesa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.35/2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to "

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.