VKM MBI KËRKESAT TEKNIKE DHE FUNKSIONALE TË ZGJIDHJES SOFTUERIKE PËR PROCEDURËN E FATURIMIT DHE FISKALIZIMIT DHE PROCEDURËN DHE KRITERET PËR REGJISTRIMIN E PRODHUESVE DHE MIRËMBAJTËSVE TË PROGRAMEVE (SOFTUER)

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.