Për disa shtesa dhe ndryshime ne lighin nr. 9870, datë 04.02.2008 "Për standartizimin" të ndryshuar

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 18.12.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.