Plani i Menaxhimit të Integruar Butrintit (2020-2030)

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 26.12.2019

|

Data e Mbylljes: 17.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.