DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 197, DATË 10.12.2009

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.01.2020

PDF

|

XML

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me qëllim përmirësimin dhe rregullimin e mëtejshëm të ligjit nr. 10197 datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”, për ta përshtatur me zhvillimet e fundit në fushën e pensioneve vullnetare, me direktivat e BE-së, si dhe në zbatimit të MSA-së dhe rekomandimeve të progres raporteve të BE-së, punoi për ndryshimin e ligjit nr. 10 197, datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”. Gjithashtu, përmirësimi i kuadrit ligjor lindi edhe si nevojë e përmbushjes së angazhimeve të marra në kuadër të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2019-2021, të miratuar me VKM nr. 201, datë 10.04.2019.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.