PLANI VJETOR PËR VITIN 2020 NË LIDHJE ME PROCESIN E VENDIMARRJES I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

PDF

|

XML

PLANI VJETOR 
PËR VITIN 2020 NË LIDHJE ME PROCESIN E VENDIMARRJES
I
MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.