Projektligji “Për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin”.

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 06.03.2020

|

Data e Mbylljes: 03.04.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2144

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.