Projektligji "PËR REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 10.06.2020

PDF

|

XML

Projektligji  synon, ulje të barrës  së regjistrimit të këtyre organizatave pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë e cila do të lehtësojë procedurën e aplikimit për regjistrim.  Ky projektligj parashikon një procedurë më transparente në lidhje me aktivitetin e OJF-ve, si dhe vendos modernizimin e shërbimeve por edhe të databazës në drejtim të informacionit më të  plotë për çdo OJF që kryen aktivitet jofitimprurës në Republikën e Shqipërisë. Projektligji përcjell një qasje më të mirë në përmbushje të qëllimit të udhërrëfyesit të shoqërisë civile, i miratuar me vendimin nr. 539, datë 25.07.2019, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e udhërrëfyesit për politikën qeverisëse drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2019-2023 dhe Planit të tij të veprimit ku në Prioritetin 6, sanksionohet krijimi i një kuadri më mundësues për regjistrimin dhe funksionimin e organizatave

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.