P/ligj "Për regjistrin e pronarëtve përfitues"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.06.2020

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.