Projektligji per Kornizen Shqiptare te Kualifikimeve

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2017

|

Data e Mbylljes: 03.04.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall për Konsultim publik  projektligjin "Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve", për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve apo rekomandimeve nga grupet e interesit

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.