Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 79/2017, “Për sportin”.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 24.01.2020

Projektligji Per Rinine

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 15.11.2018

Projektligji 'Per Formulen e Privatizimit te Klubeve Sportive'

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 20.09.2018

Projektligji për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2017

Projektligji per Kornizen Shqiptare te Kualifikimeve

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2017

Konsultimi Publik per projektligjin per Sportin

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 27.02.2017