Projektligji për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2017

|

Data e Mbylljes: 03.04.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1724

PDF

|

XML

Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall për Konsultim publik  projektligjin  "Për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar",  për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve apo rekomandimeve nga grupet e interesit 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.