Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 06.03.2017

|

Data e Mbylljes: 06.05.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.