PROJEKTVENDIM PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHPËRBLIM TË ARSYESHËM NGA RIPRODHIMI I VEPRAVE PËR PËRDORIM PRIVAT DHE VETJAK OSE PËR PËRDORIM TJETËR PERSONAL

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 05.07.2017

|

Data e Mbylljes: 19.07.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

PROJEKTVENDIM PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHPËRBLIM TË ARSYESHËM NGA RIPRODHIMI I VEPRAVE PËR PËRDORIM PRIVAT DHE VETJAK OSE PËR PËRDORIM TJETËR PERSONAL 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.