Projektligji "Per policine bashkiake"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 16.11.2021

|

Data e Mbylljes: 14.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.