Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji "Per azilin ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.08.2019

Projektligji "Per shtetesine"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.01.2019

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR QEVERISJEN E MIGRACIONIT DHE PLANI I VEPRIMIT

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 27.11.2018