Projektligji "PËR PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË PRIVATIZIMIT TË OBJEKTEVE TË ISH -NDËRMARRJEVE BUJQËSORE"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.11.2021

|

Data e Mbylljes: 21.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.