Programi i Reformave Ekonomike 2022

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 10.01.2022

|

Data e Mbylljes: 10.02.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1197

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.