Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Programi i Reformave Ekonomike 2022

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 10.01.2022

|

Data e Mbylljes: 10.02.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1196

Projektvendimi "Për miratimin e Agjendës Digjitale 2021+ dhe Planit të Veprimit 2021+

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 26.10.2021

|

Data e Mbylljes: 09.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 901

Projektligji “Për Qeverisjen Elektronike”

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 22.10.2021

|

Data e Mbylljes: 19.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1126

Draft plani i rishikuar i veprimit të Axhendës Dixhitale 2015 - 2020

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 04.07.2019

|

Data e Mbylljes: 25.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1922