Projektvendimi " Për miratimin e Strategjisë për Bujqësinë, Zhvillimin Rural dhe Peshkimin 2021- 2027"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Data e Mbylljes: 04.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 1132

PDF

|

XML

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik për projektvendimin "Për miratimin e Strategjisë për Bujqësinë, Zhvillimin Rural dhe Peshkimin 2021- 2027 " , ku bashkelidhur gjeni :

  • Strategjinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Peshkimin 2021-2027 (SBZHRP)

Ju ftojmë të dërgoni komentet  dhe sugjerimet tuaja brënda 20 diteve pune nga data e shpalljes së njoftimit të procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në adresën Kjara.Vogli@bujqesia.gov.al .

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.