Projektligji “ Për përfundimin e procesit të privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore “

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 04.04.2022

|

Data e Mbylljes: 05.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 720

PDF

|

XML

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik për projektligjin  Për përfundimin e procesit të privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore “ku bashkelidhur gjeni :

  • Projektligji 
  • Relacioni
  • RIA

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja brënda 20 diteve pune nga data e shpalljes së njoftimit të procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në adresën Kjara.Vogli@bujqesia.gov.al .

Faleminderit !

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.