Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 22/2018 " Per strehimin social"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.05.2022

|

Data e Mbylljes: 09.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1183

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.