PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 114, DATË 22.10.2015 “PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 10.05.2022

|

Data e Mbylljes: 10.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1296

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.