Per miratimin e strategjise afatmesme te menaxhimit te borxhit 2022-2026

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.06.2022

|

Data e Mbylljes: 08.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 40

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.