PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 105/2014 “PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 07.06.2022

|

Data e Mbylljes: 29.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 3

|

Nr.Shikimeve: 1166

PDF

|

XML

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 105/2014

 

“PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK”,

 

                                                                                       TË NDRYSHUAR

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.