“ Për rregullat për masat e veçanta të kontrollit për të parandaluar hyrjen dhe përhapjen brënda vendit të XYLELLA FASTIDIOSA ( WELLS ET AL.) ".

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 10.06.2022

|

Data e Mbylljes: 08.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

PDF

|

XML

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik për draft udhëzimin “ Për rregullat për masat e veçanta të kontrollit për të parandaluar hyrjen dhe përhapjen brënda vendit të XYLELLA FASTIDIOSA ( WELLS ET AL.) ".

, ku bashkelidhur gjeni :

  • Draft udhëzimin

    Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja brënda 20 diteve pune nga data e shpalljes së njoftimit të procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në adresën Kjara.Vogli@bujqesia.gov.al .

    Faleminderit !

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Identifikohu për të komentuar