Projektligji “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 15.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1002

PDF

|

XML

Projektligji “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë”

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.