Projektligji “Per tatimin mbi te ardhurat”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.06.2022

|

Data e Mbylljes: 16.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Identifikohu për të komentuar