Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.113, datë 25.10.2015, ‘ Për urdhrin profesional të Mjekut Veterinar ‘ ”.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 23.06.2022

|

Data e Mbylljes: 21.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 456

PDF

|

XML

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik për projektligjin  “ Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.113, datë 25.10.2015, ‘ Për urdhrin profesional të Mjekut Veterinar ‘ ” , ku bashkelidhur gjeni :

  • Projektligji 
  • Relacioni

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja brënda 20 diteve pune nga data e shpalljes së njoftimit të procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në adresën Kjara.Vogli@bujqesia.gov.al .

Faleminderit !

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.