Projektligj "PËR AMNISTINË FISKALE DHE PENALE TË SUBJEKTEVE QË BËJNË DEKLARIM VULLNETAR TË PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.06.2022

|

Data e Mbylljes: 23.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1625

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.