P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 28.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 664

PDF

|

XML

Njoftim për zhvillimin e konsultimit publik për Projektligjin  “për një shtesë dhe disa ndryshime në ligjin nr. 81/2017 “për zonat e mbrojtura”. 

Kërkohen komente, sugjerime  publike nga ekspertë, grupe interesi, përfaqësues të bisnezeve në fushën e mjedisit.

 

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.