PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008 ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 227

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.