Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2023-2030

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 2622

PDF

|

XML

Komentet nga qytetarët

arrow

Ada H.

.

Postuar më: 07.12.2022 12:21

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.