Projektligj “Për disa ndryshime në Ligjin, Nr.71/2019, “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.03.2023

|

Data e Mbylljes: 20.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 500

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.