Projektligj Per nje shtese dhe nje ndryshim ne Ligjin Nr. 57/2019 "Per Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 18.05.2023

|

Data e Mbylljes: 15.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 352

PDF

|

XML

Projektligji  per nje shtese dhe nje ndryshim ne Ligjin Nr. 57/2019 "Per asistencen Sociale ne Republiken e  Shqiperise"  synon ne shtesa dhe ndryshime  ne Ligjin per Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise. 

Ky projektligj eshte hartuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale. 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.