Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10352, datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, të ndryshuar”

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 15.08.2018

|

Data e Mbylljes: 04.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10352, datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, të ndryshuar”

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.