Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Konsultimi i "Librit të tarifave të Autoritetit Portual Durrës"

Autoriteti Portual Durrës

|

Postuar më: 11.10.2022

|

Data e Mbylljes: 05.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 619