Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PARTNERITETI PËR QEVERISJE TË HAPUR - PLANI KOMBËTAR 2022-2024 DRAFT 6 Mars 2023

Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve

|

Postuar më: 06.03.2023

|

Data e Mbylljes: 20.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 549

Dokument politikash për Standardet e Shërbimeve Publike në Shqipëri

Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve

|

Postuar më: 24.10.2022

|

Data e Mbylljes: 21.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 833