Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2023 - 2025 (PKIE 2023 - 2025)

Ministri i Shtetit dhe Kryenegociator

|

Postuar më: 29.12.2022

|

Data e Mbylljes: 26.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 1319